Da NLF i forrige uke skrev om luftforurensingen i Bergen, var vi dristige nok til å hevde at luften ville ha blitt renere hvis alle dieselpersonbiler i Bergen hadde blitt byttet ut med lastebiler. Argumentasjonen bak dette har sitt opphav i utslippstall fra de nyeste Euro VI-lastebilene, som nettopp har vært under lupen sammen med personbiler av tilsvarende euroklasse.

Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, er ikke i tvil om at dieselpersonbiler ville ha blitt mye renere med lastebilteknologi under skallet. Foto: Stein Inge Stølen Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, er ikke i tvil om at dieselpersonbiler ville ha blitt mye renere med lastebilteknologi under skallet. Foto: Stein Inge Stølen

Tre ganger renere på sommeren

Da TØI i fjor høst lanserte sin rapport som tok for seg hvorvidt Euro VI-kjøretøy holder de utslippsnivåene de lover, ble konklusjonen at tunge kjøretøy slipper ut langt mindre NOx enn dieselpersonbiler. Faktisk tre ganger så lite, uttalte TØI-forsker Rolf Hagman på Dagsrevyen. Dette med utgangspunkt i sammenlignbare utslippstall innhentet på sommerstid.

Kilde: TØI Kilde: TØI

Forventer lave utslippstall også på vinteren

Men hvordan ser bildet ut på vinteren, når byer som Bergen på kalde dager opplever farlige mengder lokalt utslipp? Personbiler slipper da ut nesten tre ganger så mye som på sommeren, hele 0,90 gram NOx per kilometer. Her er enda ikke lastebiltallene klare, men i TØIs rapport heter det at de forventer lave utslippstall også på vinteren. For å få et klart svar på dette, må vi vente på resultatene fra en undersøkelse som pågår i disse dager.

Kilde: TØI Kilde: TØI

Ny lastebilundersøkelse på vei

- Forskjellige lastebilprodusenter bruker forskjellige løsninger ved kaldstart og oppvarming. Derfor tester vi nå utslipp fra mange forskjellige tungbilprodusenter slik at vi kan danne oss et helhetlig bilde, forteller Rolf Hagman, forsker ved TØI. Samtidig understreker han at alle tidligere uttalelser rundt utslippsforskjellene mellom lastebiler og personbiler forstatt står ved lag.

- Ved bykjøring og når det er kaldt er forskjellene veldig store, uttalte Hagman til Dagsrevyen i november.

Da Bergens Tidende plukket opp tråden forrige helg, ga de leserne inntrykk av at TØI og NLF var uenige om lastebilens renhet. Det stemte altså ikke. TØI kunne riktignok ikke stille seg bak vår sammenligning av personbilenes vintertall satt opp mot lastebilenes sommertall på spørsmål fra BT. Denne sammenligningen ble imidlertid foretatt fra vår side med forbehold om at vintertallene enda ikke forelå, noe vi tydelig merket i saken.

Må forurense 7,5 ganger mer

For at Euro VI-lastebiler skal ha like høyt eller høyere utslipp enn dieselpersonbiler på vinteren, må de slippe ut 7,5 ganger mer NOx enn de gjør på sommeren. Når personbiler uten avanserte rensesystemer tilsvarende det du finner i lastebiler "bare" slipper ut tre ganger så mye NOx vinterstid, kan et høyere utslipp hos lastebiler trygt utelukkes. Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, er derfor ikke i tvil om at Bergensluften ville ha vært renere hvis dieselbilene hadde hatt lastebilteknologi:

- Spørsmålet er ikke hvorvidt luftkvaliteten i Bergen ville blitt bedre på kalde vinterdager hvis alle dieselpersonbiler hadde blitt byttet ut med lastebiler. Spørsmålet er hvor mye renere. Og det vil vi snart få svaret på, avslutter Mo.