2016 var ikke et godt år når det kom til innkreving av bøter mot utenlandske sjåfører. Mens det i 2015 manglet 3 078 innbetalinger til Statens innkrevingssentral, vokste dette antallet til 3 382 i 2016 - en økning på 10 prosent.

Ubetalte bøtekrav utenlandske sjåfører 2016

Land; ant. ubetalte krav; betalingsandel

  1. Sverige, 748 krav - 85%
  2. Polen, 451 krav - 49%
  3. Litauen, 322 krav - 47%
  4. Romania, 310 krav - 19%
  5. Danmark, 261 krav - 77%
  6. Tyskland, 127 krav - 76%

Betalingsvilje Krav 2016 Betalingsvilje Krav 2016

Frivillig innbetaling utenfor Norden

På toppen av listen over førernasjonaliteter som ikke betaler for seg troner Sverige, med 748 uoppgjorte krav. Men siden Statens innkrevingssentral har myndighet til å drive inn penger i samtlige nordiske land er prosentandelen for innbetaling langt høyere her enn i ikke-nordiske land, med en betalingsandel på 85 prosent.

De tre neste landene er derimot et annet kapittel: Polen, Litauen og Romania følger etter Sverige med henholdsvis 451, 322 og 310 uoppgjorte krav. Betalingsandelen er også laber med et gjennomsnitt på 42,4% - en nedgang på 2,5% fra 2015.

Romania er i ferd med å ta igjen Litauen på antall ubetalte krav og har økt sin andel betraktelig i forhold til 2015. Samtidig har betalingsandelen sunket fra 25% i 2015 til 19% i 2016.

Betalingsviljen ved bøter hos polske sjåfører er nå under 50%. Disse utgjør den største andelen av ikke-nordiske sjåfører som bøtelegges. Illustrasjonsbilde: Stein Inge Stølen Betalingsviljen ved bøter hos polske sjåfører er nå under 50%. Disse utgjør den største andelen av ikke-nordiske sjåfører som bøtelegges. Illustrasjonsbilde: Stein Inge Stølen

Over 50 millioner kroner i nye krav på tre år

Sammenlignet med 2013, da NRK meldte at  utenlandske sjåfører skyldte 200 millioner i ubetalte bøter, har de totale summene som uteblir fra innbetalte bøter økt med 28 prosent til 256 millioner i 2016. Polen, Litauen og Romania står for den største andelen av økningen. På tre år har sjåfører fra disse landene samlet opp nærmere 34 millioner kroner i nye krav. Polakker skylder klart mest med hele 56,7 millioner kroner utestående, mot 39 millioner i 2013. Litauen har passert Sverige på verstinglisten og ligger nå på andreplass med over 34 millioner i krav. Dette er en oppgang på nærmere 50 prosent siden 2013.

Les mer her: Skylder en kvart milliard i ubetalte bøter