Begrensninger i lovverk og tariffavtaler legger føringer på hvordan du kan, og hvordan du bør, utøve rollen som sjef. Regelverket er vanskelig, men på NLFs dagskurs, som vi arrangerer i NLFs lokaler i St. Olavsgate 25 i Oslo den 14. november, gir vi deg verktøyene du trenger for å bli en bedre leder i din bedrift.

På kurset vil NLF advokat Robert Aksnes snakke om ansettelser og om arbeidsavtalen. Han vil diskutere arbeidstid, hvordan du forholder deg dersom ansatte blir syke og hva arbeidsgiver kan bestemme. I tillegg vil Aksnes diskutere hvilke kontrolltiltak du kan iverksette som arbeidsgiver uten å bryte loven.

Robert Aksnes har mer enn tyve års erfaring som rådgiver og ressursperson for NLFs medlemmer innen arbeids- og tariffrett. Aksnes er advokat tilknyttet NLF og kjenner dermed bransjen godt. Han vet hva dagens ledere i transportbedrifter sliter med i det daglige og hvilke utfordringer de har.

Meld deg på kurset ved å følge  denne linken. Prisen for medlem av NLF Arbeidsgiver er 900 kroner, mens det koster 2400 kroner for ordinære NLF-medlemmer. I kursavgiften inngår forelesninger, dokumentasjon, lunsj og drikke underveis.

Kurset starter klokken 1000 den 14. november og avsluttes klokken 1530. Påmeldingsfrist er fredag 3. november.

Hele programmet finner du her.