- Dette er gledelig nytt for hele transportnæringen. Vi har understreket både i høringssvar, debatter og samtaler med politikerne hvor viktig det er at høy ramme blir innvilget. Nå kan vi altså med stor sikkerhet si at dette blir tilfelle, forteller Mo.

Han trekker spesielt frem E136 i Romsdal som en stor seier.

- Her har NLF vært på banen i en årrekke, både gjennom nasjonale møter og høringer og ikke minst på lokalt plan gjennom NLFs fylkesavdeling i Møre og Romsdal. De har virkelig stått på i lobbyarbeidet for å få dette på plass.

Må få fortgang

I NLFs høringsinnspill til NTP-grunnlaget ble det trukket frem flere strekninger som ble krevd prioritert. Blant disse var Rv. 19 gjennom Moss og E136 i Romsdalen, som nå er bekreftet. Selv om dette er gode nyheter, understreker samtidig NLF-direktøren viktigheten av at prosjektene ikke treneres.

- Det er viktig at prosjektene kommer i gang så fort som mulig. Jo flere veier som blir bygget i første NTP-runde mellom 2018-2024, jo bedre.

NLF-direktør Geir A. Mo er glad for at regjeringen bevilger 928,7 milliarder kroner til NTP 2018-2029. Foto: NLF NLF-direktør Geir A. Mo er glad for at regjeringen bevilger 928,7 milliarder kroner til NTP 2018-2029. Foto: NLF

Her er rammene

Lav ramme: 574 milliarder kroner - herav 346,1 til veg

Middels ramme: 860 milliarder kroner - herav 463,5 til veg

Høy ramme: 932 milliarder kroner - herav 506,4 til veg

Sannsynlig ramme: 928,7 milliarder kroner (Kilde: TV2)

Bekreftede prosjekter i høy ramme:

 • E16 Ringveg Øst Arna - Vågsbotn
 • E16 Voss - Stanghelle
 • E18 Slependen - Drengsrud
 • E18 Retvet - Vinterbro
 • E8 Sørbotn / Ramfjord
 • E136 Romsdal
 • Rv. 19 Moss

Se samtlige prosjekter under

Tallene er hentet fra NTP Grunnlagsdokument, kapittel 21 - Korridorvise omtaler. Oversikten dekker hele Norge, totalt 143 vegprosjekter.

Hvis høy ramme innvilges, er det sannsynlig at de aller fleste prosjektene blir innvilget.

MERK: Regjeringen har fått 370 innspill på NTP-plandokumentet. Endringer vil derfor forekomme i det endelige forslaget.

NTP-rammene_1 NTP-rammene_1

NTP-rammene_2 NTP-rammene_2

NTP-rammene_3 NTP-rammene_3

NTP-rammene_4 NTP-rammene_4

I tillegg ligger følgende prosjekter kun inne med høy ramme:

 • Rv 862 Tverrforbindelsen
 • Olderdalen–Langslett
 • E10 Fiskebøl–Å
 • E8 Sørbotn–Laukslett
 • Rv 94 Hammerfest sentrum
 • E6 Kvænangsfjellet