- Dette er et stort fremskritt for å gjøre informasjon om Fergefri E39 tilgjengelig, sier prosjektleder Kjersti Dunham i Statens vegvesen.
– Jeg er kjempefornøyd med at vi endelig har fått kartet opp, sier hun.

Stor betydning
Dunham peker på hvor stor betydning kartet vil ha for alle som er interessert i Fergefri E39. Nå kan de enkelt finne hva som er status på de ulike prosjektene, enten de er har et profesjonelt behov for å finne informasjon eller naboer til vegen .
– Dette vil også bidra til at folk utenfra finner raskere frem til riktig kontaktperson i Statens vegvesen, forteller hun.

Fra Kristiansand til Trondheim
Prosjektet Fergefri E39 strekker seg fra Kristiansand til Trondheim. Det tar i dag 21 timer å kjøre hele strekningen. Ved å erstatte de syv fergesambandene på strekningen med bruer eller tunneler, og forbedre veiene mellom fjordkryssingene kan man nesten halvere reisetiden.

Klikk her for å komme til kartet.