To trailere, som vanligvis transporterer laks fra Norge til Helsinki, har fått ekstraordinært utstyr som gir kontinuerlig informasjon om føreforholdene på vegen, skriver Vegnett.

– Vi har så gode erfaringer med denne teknologien at vi vil bruke den også på denne viktige transportåren for norsk sjømat.

Det sier Torgeir Vaa i Statens vegvesen, som var med da det nye utstyret ble montert inn i bilene på verksted i den finske byen Kaustinen.

Intelligent vei

Friksjonsmålingen fra Skjervøy til Helsinki er en del av Statens vegvesens pilotprosjekt på E8 for å teste og utvikle ITS (intelligente transportsystemer). Eksempler på ITS-teknologi er sanntidsinformasjon om vær, føreforhold og trafikkuhell, automatisk skanning av kjøretøyets bremser og varsel om dyr eller andre hinder i vegbanen.

Statens vegvesen skal ta i bruk ulike varianter av slik teknologi for å gjøre E8 fra Skibotn til Kilpisjärvi til en intelligent veg. Teknologien som vil bli tatt i bruk på E8, gjør det på sikt mulig for bilen og vegen å kommunisere med hverandre. Slik blir kjøreturen langs en intelligent veg tryggere, mer effektiv og miljøvennlig.

Todelt mål

Målet med ITS-teknologi er todelt: For trafikanter og transportører kan ITS gjøre kjøreturen tryggere, mer effektiv og miljøvennlig. For de som drifter og vedlikeholder vegen, kan ITS gjøre det enklere å sette inn de riktige tiltakene tidlig nok.

– Friksjonsmålingen på laksetrailere bidrar til å nå begge disse målene. Informasjonen fra denne løpende målingen bidrar til effektiv transport langs vegen. Den kan også gjøre det enklere for entreprenøren å strø og brøyte til riktig tid, sier Dobakk.

Statens vegvesen opplyser ikke om det er aktuelt å ta denne teknologien i bruk på andre strekninger.

Det tar ikke mer enn 36 timer fra laksen svømmer rundt i en mære ved Skjervøy og til den ligger på en tallerken i Tokyo. (Illustrasjon: Statens vegvesen) Det tar ikke mer enn 36 timer fra laksen svømmer rundt i en mære ved Skjervøy og til den ligger på en tallerken i Tokyo. (Illustrasjon: Statens vegvesen)