De siste kostnadsindekstallene fra Statistisk Sentralbyrå og NLF viser at marginene i lastebilbransjen er under press. Med en økning i kostnadsindeksen på 4,2 prosent i løpet av de siste tolv månedene ligger indeksen nå markant over konsumprisindeksen.

For norske transportører er det dårlig nytt.

- Dersom transportørene ikke har kontraktsfestet å få justert sine priser tilstrekkelig betyr det at de får lavere inntjening på sine tjenester, sier seniorrådgiver for næringspolitikk i NLF, Thorleif Foss.

Delindeksene for forsikring, ferge og bompenger er uendret fra april til mai, mens de øvrige delindekser har økt. Spesielt har økningen vært stor på drivstoff, med 9,9 prosent siste 12 måneder.

- Økte avgifter på drivstoff, høyere råvarepriser og valutakurssvingninger gir økte priser på drivstoff. I en transportbedrift utgjør drivstoff mye i løpet av et år og det er primært denne økningen som når gjør at kostnadsindeksen øker så kraftig som den gjør, sier Foss.

Helt siden juni 2014 har kostnadsindeksen for lastebiltransport ligget under konsumprisindeksen, men rett før årsskiftet gikk den over, og siden har den vært der.

- Vi hadde en topp i februar hvor indeksen lå på seks prosent, mens konsumprisindeksen var på 2,5 prosent. Så falt den gjennom senvinteren og tidlig vår – før den nå igjen er på god vei oppover, sier Foss.

I 2014, 2015 og i 2016 har kostnadsindeksen for lastebiltransport ligget under konsumprisindeksen. 

Slik har lastebilindeksen utviklet seg så langt i 2017. Slik har lastebilindeksen utviklet seg så langt i 2017.