Frem til og med 2013 ble det offentliggjort en årlig tilstandsundersøkelse for tunge kjøretøy. Denne var basert på stikkprøvekontroller tatt på forskjellige tidspunkter gjennom et døgn på kontrollplasser over hele Norge. Siden det her ikke blir foretatt subjektive vurderinger under seleksjonsprosessen, gir denne et langt bedre bilde av den reelle tilstanden i transportnæringen. Men på grunn av ressursmangel er det ikke publisert tilstandsundersøkelser de siste tre årene.

- For ressurskrevende

- Kontrollørene førte opp resultatene manuelt frem til 2014. Arbeidet med å systematisere materialet ble ansett som altfor ressurskrevende, og det har derfor ikke blitt innhentet data etter 2014. Nå jobbes det med å få på plass digital dataregistrering også ved tilstandsundersøkelser, forteller senioringeniør Arnfinn Eriksen ved seksjon for tilsyn og kontroll i Vegdirektoratet.

Den nyeste tilstandsundersøkelsen stammer fra 2013, og den viser følgende bilde ved norske og utenlandske nyttekjøretøy:

Kilde: Statens vegvesen Kilde: Statens vegvesen

I tillegg blir det i tilstandsundersøkelsen kartlagt hvor stor andel av de kontrollerte kjøretøyene som fikk bruksforbud.

Der ser tallene slik ut:

Norske            Utenlandske

19%                 34%

NLF-direktør Geir A. Mo stiller spørsmålstegn ved at Vegvesenet tillater individuelle uttalelser i media knyttet til kontrollstatistikker. Foto: NLF NLF-direktør Geir A. Mo stiller spørsmålstegn ved at Vegvesenet tillater individuelle uttalelser i media knyttet til kontrollstatistikker. Foto: NLF

Bør prioritere objektivitet

- Det er spesielt at Vegdirektoratet nedprioriterer objektiv kartlegging av transportnæringen og samtidig tillater subjektive uttalelser i media knyttet til et selektivt statistikkgrunnlag, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

- Det er viktig at vi får et riktig og nøkternt bilde på hvordan tilstanden er og utviklingen har vært, og om Statens vegvesen har kommet nærmere sine uttalte tilstandsmål for tunge kjøretøy. Derfor er det helt essensielt at det offentliggjøres jevnlige tilstandsundersøkelser.

Les også: - Mye arbeid som aldri loggføres