Dette melder nettstedet Bygg.no.

Det startet med AF Gruppen som vant strekningen E18 Tvedestrand- Arendal med et tilbud på drøye tre milliarder kroner. Deretter var Hæhre Entreprenør klart lavest med et tilbud på 1,8 milliarder ved E18 Rugtvedt – Dørdal, og samme entreprenør kapret også strekningen E6 Kolomoen – Arnkvern med et tilbud på 1,75 milliarder kroner.

Like før ferien ble det deretter bestemt at Veidekke Entreprenør går videre til konkretiseringsfasen for bygging av ny E6 Arnkvern-Moelv. Kontrakten beløper seg til i underkant av to milliarder kroner. 29. juni ble det i tillegg bestemt at Hæhre Entreprenør er tildelt entreprisen for oppgradering og bygging av nye tunnelløp ved Kjørholt og Bamble tunneler, som er en del av ny E18 Langangen-Rugtvedt – en jobb til cirka 625 millioner kroner.

Samlet verdi: Over ni milliarder

Fem store Nye Veier kontrakter til en samlet verdi på over ni milliarder kroner har dermed gått til norske entreprenører i tilbudskonkurranser dominert av hjemlige selskaper.

– Ved de tre første konkurransene har tre ulike utenlandske selskaper klart å bli prekvalifisert, men kun to av de valgte å levere inn pris, og i begge tilfeller var de høyest på pris og de scoret også lavest på de andre kriteriene. Hva som er grunnen til at de ikke er konkurransedyktige har ikke vi gått i dybden og sett på, men vi konstaterer at det har vært sånn i alle de tre første konkurransene vi har gjennomført, sier Bjørn Børseth.

I den fjerde og siste store Nye Veier-konkurransen (E6 Arnkvern – Moelv) var ingen av de fire prekvalifiserte selskapene utenlandske.

Nye Veier har kjørt to tilbudsrunder med tradisjonell tildelingsprosess hvor pris har telt fra 75 til 83 prosent. To av konkurransene er også gjennomført med Best Value Procurement metoden (BVP), hvor det settes en makspris og hvor pris kun teller 25 prosent.

– Det vi har sett i disse konkurransene er at de som er best på pris også scorer høyest på andre ting, kommenterer Børseth.

Les mer på Bygg.no