- Vi forventer at alle involverte stiller med et åpent sinn og at en helårsåpen fylkesvei over Valdresflya er med når det gjøres grundige utredninger. Det er viktig at alle sider kommer frem, sier regionssjef Guttorm Tysnes i NLF Region 2.
Han er oppgitt over at det nok en gang går mot en vinter hvor veien blir vinterstengt.

Korteste vei
- Valdresflya er den korteste veien fra store deler av Vestlandet til Trondheim. Når den stenges medfører det en omkjøring på drøyt 11 mil hver vei. For en transportbedrift som kjører seks turer mellom Haugesund og Trondheim tur retur i uke blir det en ekstrautgift på 7000 kroner bare i økt dieselforbruk i uka. I løpet av ett år snakker vi om at denne bedriften får en ekstraregning på over 100.000 kroner, sier Tysnes.
- En vinterstengning er ikke bare en ulempe for bedriftene. Det medfører økte utslipp og ikke minst mer kostbar transport, sier han.

Får ikke støtte 
Støtte fra den fylkeskommunale samferdselskomiteen sitter imidlertid langt inne. Rådgiver Geir Hestetræet ønsker ikke å gå inn for at riksveien skal bli helårsvei fordi han frykter kostnadene dette fører med seg.
- Omleggingen av veien og utbedring av to bruer på strekningen vil alene koste rundt 25 millioner kroner. I tillegg kommer økte driftsutgifter som belastes et allerede presset fylkesbudsjett, sier Hestetræet til Oa.no.