Ifølge en pressemelding fra den svenske lastebilprodusenten avviser Scania alle punktene i dommen. Scania mener dommen er feilaktig og legger også til grunn at de gjennom hele prosessen har samarbeidet med EU-kommisjonen.

Selve saken går tilbake til 2007 hvor EU mener at Scania, sammen med fem andre produsenter av lastebiler, blant annet skal ha samarbeidet om prissetting.

I dommen legger Kommisjonen til grunn at Scania og de øvrige produsentene skal ha rammet en rekke kunder og transportsslskaper gjennom sin kartellvirksomhet.

Kartellvirksomheten skal ha pågått over en periode på 14 år. Foruten avtalte listepriser skal produsentene også ha forsinket ny teknologi som kunne redusere utslipp fra bilene.

- Boten til Scania markerer slutten på en etterforskning over et kartell som har holdt på i svært mange år. De berørte selskapene produserer ni av ti lastebiler i Europa og spiller en vital rolle i europeisk øknonomi. Fremfor å samarbeide om prissetting, burde de ha konkurrert mot hverandre – også om å utvikle den beste mijøteknolgien, sier EUs kommisær for konkurranse, Margrethe Vestager.

Foruten Scania ble også DAF, Daimler, Iveco, MAN og Volvo og Renault anmeldt tilbake i 2014 når saken ble offentlig kjent. Både Volvo og Renault, Daimler, Iveco og DAF vedtok for omlag ett år siden et forlik. Totalt fikk de bøter på snaue 30 milliarder norske kroner.

Scania valgte å ikke gå med på forliket, mens MAN slapp unna straff siden det var varslere fra MAN som satte EU på sporet av skandalen.