Brinkman Trans-Holland frakter mye gods til IKEA-varehus i hele Skandinavia - også i Norge. Selskapet skal ha betalt ned mot 2 000 kroner i måneden til sine sjåfører, som hovedsakelig har sitt opphav i Moldova og Polen. De har også blitt tvunget til å tilbringe opptil flere måneder i lastebilen i strekk, et klart brudd på kjøre- og hviletidsreglene, som stipulerer at ordinær ukehvil ikke skal tas i bilen.

- Vi svensker er ofte veldig stolte over IKEA. Vi forventer at et stort svensk multinasjonalt selskap skal dele svenske vurderinger om likerett og verdier. Da kan man ikke samtidig basere seg på lønnsdumping og kynisk utnyttelse av mennesker, sier Lars Lindgren, forbundsleder i Svenska Transportarbetareförbundet.

Road Alliance ble underskrevet i Paris i januar. Foto: NLA Road Alliance ble underskrevet i Paris i januar. Foto: NLA

Ballen har begynt å rulle

Etter at totalt ni land - deriblant Norge - underskrev en ny vegallianse mot sosial dumping i januar har det dukket opp flere saker som skaper presedens.

Først ut var saken mellom det belgiske transportfirmaet Vaditrans VBVA og den belgiske stat om regulær ukehvil. Denne ble avgjort i EU-domstolen, hvor generaladvokaten slo fast i sin innstilling at ukehvilen ikke skal avholdes i lastebilen, og at brudd på reglene etter belgisk lov skal straffes med 1 800 Euro.

Tidligere har Frankrike også tatt stilling til problematikken og innført bøtesatser på 1 500 Euro for enkeltbrudd, og opptil 30 000 Euro og ett års fengsel ved grovere tilfeller.

Det ser altså endelig ut til at proppen har løsnet i arbeidet mot sosial dumping i vegtransporten, og rettsdommene kommer stadig tettere.

Les også: Strid om ukehvil avgjort i EU-domstol