- Antall ulykker med alvorlig skadeomfang i lastebiler og i personbiler er på vei tilbake. Vi ser at færre blir skadet eller omkommer i lastebiler og i personbiler. Likevel stagnerer tallene i forhold til det totale antallet mennesker som skades eller omkommer i trafikken – og økningen står de myke trafikantene for, sier Peter Wells som er lederen for Volvos team som forsker på ulykker.

Kraftig økning

I Volvos sikkerhetsrapport fra 2013 lå andelen skadde eller drepte blant myke trafikanter på omlag 25 prosent av det totale antallet - et tall som har økt til 35 prosent i den siste rapporten som nylig er offentliggjort.

- I løpet av det siste tiåret er antallet alvorlige trafikkulykker som involverer tunge kjøretøy i Europa nesten halvert. Men ulykker som involverer myke trafikanter som gående, syklende og motorsyklister har ikke samme tilbakegang, sier Carl Johan Almqvist som er direktør for trafikk- og produktsikkerhet hos Volvo Trucks.

Han viser til ulykker der gående går ut i veien rett foran en lastebil og hvor syklister havner i blindsonen.

- Må hjelpe til

Almquist mener det er nødvendig å utvikle nye førerassistenter for å redusere ulykker med myke trafikanter, men sier også at de mye trafikantene i større grad må hjelpe til slik at alvorlig situasjoner ikke oppstår.

- De trenger å bli mer oppmerksomme på risikoen som eksisterer i trafikken og hvordan vi på best måte kan redusere denne risikoen. Det er viktig å jobbe sammen og å forstå hverandre. Mange tror at man har så god oversikt når man sitter høyt i en lastebil, men sannheten er at det er store blindsoner, sier Almqvist.

NLFs blindsonevideoer tydeliggjør problemet:

 

 

- Nøkkelen er samarbeid

Han sier mange gående og syklende ikke er oppmerksomme på viktigheten av å se og bli sett.

- Det er avgjørende at både gående og syklende er klar over hvor viktig det er å få øyekontakt med sjåføren. Vi ser at mange myke trafikanter som havner i ulykker går med øynene ned i en smarttelefon og gjerne også med musikk på ørene.

- Nøkkelen for å kunne redusere ulykkene med myke trafikanter ligger til en stor grad i at vi må jobbe sammen og forstå hverandre. Samtidig må vi fortsette å utvikle førerassistenter som oppdager myke trafikanter og som avhjelper føreren av lastebilen i krevende trafikksituasjoner, avslutter Almqvist.

Her kan du laste ned Volvos sikkerhetsrapport