- Det underlige er at vi nå er oppe i en situasjon hvor bobiler, campingbiler og enkelte større personbiler over 3500 kilo får rabatt i bommen, mens lastebilene ikke gjør det, sier regionsjef Jan Ove Halsøy i NLF.

Han reagerer skarpt på de nye reglene som ble innført fra 1. mars.

- I de nye reglene er det lagt opp til at alle biler under 3,5 tonn får en generell rabatt på 20 prosent dersom de har brikke, men den rabatten bortfaller for næringstransport over 3500 kilo fordi denne kjøretøygruppen har krav om obligatorisk bombrikke, sier Halsøy. 

Store ekstrakostnader

Halsøy tror bransjen vil få store ekstrakostnader som det blir vanskelig å viderefakturere til oppdragsgiver.

- Jeg tror garantert at vi vil se at flere transportører vil få problemer med å få disse pengene igjen. Andre igjen har kontrakter som ikke kan endres før de indeksreguleres neste år.

Og det er snakk om store penger. Ett regneeksempel, hvor det er tatt utgangspunkt i Hardangerbroen, vil frafallet av rabatter utgjøre 1600 kroner per dag for en transportør som har ti turer over broen daglig.

- I løpet av ett år betyr det at transportøren vil få en ”ekstraregning” på mellom 350.000 og 450.000 kroner, og vi må huske på at dette er kostnader som transportøren i mange tilfeller vil ha problemer med å viderefakturere, sier Halsøy.

- Vi jobber nå med å få til et møte mellom Bergen Næringsråd, NHO LT og NLF, hvor vi skal diskutere saken. Egentlig burde næringslivet med NHO i spissen tatt tak i denne problemstillingen for lenge siden. Det er jo tross alt deres medlemsbedrifter som til syvende og sist skal ta regningen – eller skal vi si regningene – for det vil dreie seg om store beløp.

Men det finnes også lyspunkter. Tommelfingerregelen har vært at tungbilene skal betale dobbelt takst av privatbiler, men iherdig jobbing av Gaustad Lastebileierforening har klart å redusere "gangetabellen" fra to til 1,7 på enkelte strekninger der rabatten bortfaller og hvor bompengene er en ren finansiering av vegutbyggingen.

 

MISTER RABATTER: - Jeg er bekymret for at vi vil se at flere transportører vil få problemer med å få pengene igjen, når de nå mister rabatter i bomstasjonene, sier regionssjef Jan Ove Halsøy i NLF. Illustrasjonsbilde: NLF MISTER RABATTER: - Jeg er bekymret for at vi vil se at flere transportører vil få problemer med å få pengene igjen, når de nå mister rabatter i bomstasjonene, sier regionssjef Jan Ove Halsøy i NLF. Illustrasjonsbilde: NLF

Billigere for de brede og høye

Fra i dag innføres også et nytt riksregulativ for ferger. Tidligere har lastebiler og vogntog med ekstra bred og høy last måttet betale dobbelt takst, men fra i dag av sløyfes dette. Det betyr at biler med bred og høy last nå betaler lik takst med andre tunge kjøretøyer.

Men det finnes unntak. Ett av dem er på fergestrekningen mellom Horten og Moss som har et eget takstregulativ.

Bakgrunnen for forenklingene er at flere særbestemmelser er vanskelige å implementere i automatiske løsninger når AutoPass innføres som betalingsmiddel på nær sagt alle fergestrekninger i Norge fra den 15. mai. Fra da av blir det også slutt på å måtte forhåndsbetale til hvert enkelt fergeselskap. Det gjør det enklere for transportøren som da bare trenger å forholde seg til en tjenesteleverandør.

Les også: Nå risikerer du dagsbøter