- Slike oppgjør får vi gjerne når det står saker på dagsorden som er «for store» til å kunne forhandles fram direkte gjennom normale eller forbundsvise tariffoppgjør, forklarer seniorrådgiver Olav G. Hermansen i NLF.

Et samordnet oppgjør er tarifforhandlinger som foregår ved at en hovedorganisasjon forhandler samlet for alle tilsluttede fagforbund og landsforeninger om generelle krav. I «tariffverdenen» innebærer det først og fremst at LO fører fellesforhandlinger i privat sektor direkte med NHO.

De store temaene som står på dagsorden i disse fellesforhandlingene er:

  • Omlegging av AFP-ordningen
  • Annen tjenestepensjon
  • Kost, diett og reisetillegg – i utgangspunktet gjelder dette først og fremst for industrien - men kan få en «smitteeffekt»

Konferanse med perfekt timing

LO og NHO begynner etter planen disse forhandlingene førstkommende mandag, 12.mars. Bare to dager senere arrangeres NLFs årlige tariff- og arbeidsgiverkonferanse på Gardermoen. Dette gir deltakerne en unik mulighet:

- Sett i lys av at AFP og pensjon blir to hovedtemaer i det sentrale oppgjøret, blir det enda viktigere å delta på Tariff- og arbeidsgiverkonferansen for å kunne følge med på hva som skjer, forteller Hermansen.

Alexandra Plathe er en av Norges fremste eksperter på pensjon. Foto: Gabler Steenberg & Plahte AS Alexandra Plathe er en av Norges fremste eksperter på pensjon. Foto: Gabler Steenberg & Plahte AS

Svært relevant innhold

Pensjonsguru Alexandra Plahtes presentasjon den 15.mars kommer til å gå rett inn i et av hovedtemaene for tariffoppgjøret. I tillegg får du her matnyttig bakgrunnsinformasjon om pensjon.

Leder i Tariffutvalget Einar Løndal og Olav G. Hermansen i NLF Arbeidsgiver vil gi deltakerne siste nytt om det kommende tariffoppgjøret.

Mer informasjon om konferansen, program og påmelding finner du her