Har du en eldre lastebil som tar opp unødvendig plass? Da er det kanskje på tide å vurdere vraking. Tidligere var dette bare forbundet med heft og bryderi, for ikke å nevne kostnadene ved å frakte vraket til opphugging. 

Fra nyttår gjorde myndighetene denne prosessen mye enklere: Nå får du nemlig 5 000 kroner for å kvitte deg med kjøretøy over 3500 kg.

Tilskuddsordning for oppsamlerne

Biloppsamlingsplassene har riktignok ikke plikt til å ta imot kjøretøy som har kommet til i den nye vrakpantordningen, da ikke alle har kapasitet eller nødvendig utstyr. Derfor kan det være lurt å kontakte den konkrete mottaksstasjonen før du setter i gang logistikken. 

Likevel er det grunn til å tro at de fleste oppsamlerne med kapasitet til å ta imot tunge kjøretøy vil gjøre dette. De får nemlig en egen tilskuddsordning som sikrer 3 250 kroner i driftstøtte for hver mottatte lastebil. Støtten skal dekke anleggenes kostnader for mottak, transport, miljøsanering og behandling av kjøretøyene.

Les også:  Gir oppdragsgiveren deg handlingsrom til å drive seriøst?