Mange bedriftsledere har et unødvendig anstrengt forhold til tariffbegrepet. Sannheten er at det finnes vel så mange muligheter som det finnes forpliktelser i en god tariffavtale. Det er dette NLF Arbeidsgiver velger å fokusere på under tariffkurset 30. mai.

På kurset får du nyttig kunnskap om:

•Viktige lover og regler i «tariffverdenen» - og den nye tariffavtalen 2018-2020

•Særavtalen som styringsinstrument

•Arbeidstidsbestemmelsene i tariffavtalen – også en konkurransefordel

•Samarbeidet med den tillitsvalgte

•Hvordan håndtere uenighet og konflikter

Relevant for både nasjonale og lokale avtaler

Kurset retter seg først og fremst mot ledelse og personalansvarlig(e) i bedriften. Kurset passer ikke bare for NLF-medlemmer med nasjonale tariffavtaler, men også for bedrifter der en tariffavtale er på gang – og for de av våre medlemmer som har en lokal tariffavtale.

Klikk her for mer informasjon om program, priser, tid, sted og påmelding