– Selv om utviklingen har vært svært positiv og Norge er verdensledende på trafikksikkerhet, må kampen mot trafikkdøden fortsette med uforminsket styrke. Det er satt tøffe mål for trafikksikkerhetsarbeidet. Dette er mer enn tall og statistikk – dette handler om mennesker, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Trafikksikkerhetsplanen ble overlevert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Her sammen med Jan Johansen, Trygg Trafikk, Runar Karlsen, Utrykningspolitiet, og vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Foto: Kjell Bjørn Vinje / Statens vegvesen Trafikksikkerhetsplanen ble overlevert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Her sammen med Jan Johansen, Trygg Trafikk, Runar Karlsen, Utrykningspolitiet, og vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Foto: Kjell Bjørn Vinje / Statens vegvesen

Prioriterer økt kontroll av «verstingene»

Ett område som vil bli prioritert framover, er kontroll av tunge kjøretøy. Vegvesenet vil i perioden 2018-2021 prioritere risikobasert kontroll og tilsynsvirksomhet. Dette innebærer økt oppmerksomhet mot kjøretøy og virksomheter hvor det er høy risiko for overtredelse av regelverket.

Hvis du har sysakene i orden skal du heller ikke bli kontrollert ofte, hvis risikoklassifiseringssystemet blir iverksatt. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen Hvis du har sysakene i orden skal du heller ikke bli kontrollert ofte, hvis risikoklassifiseringssystemet blir iverksatt. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

Vil redusere innsatsen mot seriøse transportører

Gjennom å etablere et system for risikoklassifisering av transportforetak, skal det bli enklere å gjøre riktige prioriteringer. Eksempelvis vil det være fornuftig å redusere innsatsen overfor kjøretøy der det ikke er forventet å finne feil og mangler, slik at kontrollørene kan bruke ressursene på kjøretøy som utgjør en risiko i trafikken. Vegvesenet vil her ha bistand fra Politiet og Arbeidstilsynet.

Her er tiltakene som vurderes mot tunge kjøretøy:

  • System for å risikoklassifisere transportforetak.
  • Utrede lovhjemler for mer effektiv kontroll/reaksjon.
  • Felles handlingsplan for operativt samarbeid.
  • Utvikle konkrete tiltak for å påvirke trafikksikkerhetskultur og sikkerhetsstyring i transportbedrifter.
  • Videreføre Trygg Trailer.
  • Temaanalyse av dødsulykker med myke trafikanter og blindsoner på store kjøretøy.
  • Informasjon om risiko og tiltak knyttet til blindsoner og myke trafikanter.

Les hele tiltaksplanen her (PDF)