– Vi jobber kontinuerlig for at alle som kjører på norske veger følger loven. Nå ønsker vi å endre regelverket slik at det blir enda enklere å holde tilbake kjøretøy helt til bøtene som er ilagt virksomheten er betalt. På den måten sørger vi for at de som jukser gjør opp for seg, samtidig som det blir vanskeligere å komme seg unna bøter i framtida, oppgir statssekretær Allan Ellingsen i Samferdselsdepartementet til Lastebil.no. 

NLF har etterlyst lovendringen i lang tid, som flytter fokuset og det økonomiske ansvaret fra sjåføren og over på bileieren. Samtidig skiller ikke lovteksten på typer overtredelser, noe som åpner for at etatene selv kan vurdere behovet for tilbakehold av kjøretøy. Endringene gjelder både vegtrafikkloven og yrkestransportloven.

– Vi ser dette i sammenheng med den utvidede avkriminaliseringsstrategien som vi har bedt om, hvor Statens vegvesen gis utvidet myndighet til å straffe kriminelle aktører på stedet, fremfor å måtte tilkalle politiet, som da må nedprioritere andre oppgaver, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

NLF-direktør Geir A. Mo applauderer lovendringen som nå ble sendt ut på høring. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo applauderer lovendringen som nå ble sendt ut på høring. Foto: Stein Inge Stølen

Straffer foretaket og ikke sjåføren

Den største endringen handler om å ansvarliggjøre transportforetaket, og ikke bare sjåføren. Dette gjelder både i tilfeller hvor transportøren skal bøtelegges, og ved mindre gebyrer. Vegvesenet og Tolletaten gis også anledning til å holde kjøretøyet tilbake før den formelle avgjørelsen om bøteileggelse finner sted.

Etatene får også endelig anledning til å ta i bruk hjullås for å hindre at tilbakeholdte transportører stikker av. Og hvis pengene ikke er på konto innen tre måneder etter rettskraftig avgjørelse eller endelig fastsatt overtredelsesgebyr, kan kjøretøyet selges for å dekke omkostningene.

Tilbakeholdsretten skal gjelde både trekkvogn og henger, som betyr at også transportkjøper kan bli straffet ved at hengeren ikke nødvendigvis bare kan hentes av en ny trekkvogn.

Les alle detaljene i høringen her

Les også: Vil tillate 24-meters vogntog i Norge