– Arbeidstilsynet finner ganske mange avvik, både ved norske og utenlandske bedrifter. Noen av bruddene kan gjelde mindre forhold, mens andre er langt mer alvorlig, fortalte Anniken Hauglie i sitt innlegg.

15 prosent kan være involvert i arbeidskriminalitet

– Tilsynstallene indikerer at hele tre fjerdedeler av sjåførene som kjører for de utenlandske virksomhetene i Norge ikke får den lønnen de skal ha. Det er en uholdbar situasjon.

Hun viste til anslag som tyder på at hele 15 prosent av alle virksomheter som opererer i Norge kan være involvert i arbeidslivskriminalitet. Den høyeste andelen finner man i anleggsbransjen og i vegtransportsektoren.

– Dette er usikre tall, men de er likevel skremmende, og sier noe om behovet for kontroll.

Hun henviste også til flere konkrete saker hvor akrim-sentre rundt omkring i Norge har avdekket alvorlige tilfeller, blant annet en sak i Bergen hvor rumenske arbeidstakere gravde grøfter for 200 kroner dagen.

Statsråd Anniken Hauglie på NLFs transportkonferanse. Foto: Stein Inge Stølen Statsråd Anniken Hauglie på NLFs transportkonferanse. Foto: Stein Inge Stølen

Kriminelle aktører fremstår som lovlydige

– Arbeidslivskriminalitet som dette skjer også i transportnæringen. Det svekker de seriøse aktørenes omdømme. Derfor er det viktig at vi setter inn ressurser for å motvirke slik virksomhet.

Hun understreket at arbeidet er utfordrende, men at kompetansen blir bedre for hver dag som går.

– Etatene opplever i mye større grad at aktørene forsøker å fremstå som lovlydige, og kreativiteten har ingen grenser. Men bak fasadene finner vi grov arbeidslivskriminalitet. Det finnes blant annet saker hvor arbeidstakere må betale hele eller deler av lønnen tilbake til arbeidsgiver. Min beskjed til alle kriminelle er at de skal kjeppjages ut av arbeidslivet, og vi skal heie frem alle dere som driver lovlydig.

Les også: Fra NLF-henvendelse til aksjon på under 48 timer