Konferansen vil sette søkelys på kommende endringer, utfordringer og muligheter. Ulike tema vil bli belyst med innlegg fra vegholdere og forskjellige aktører fra næringen og fra våre naboland. Det blir også en innendørs stand hvor leverandører av utstyr og tjenester vil informere om sine produkter.

For alle med interesse for vinterdrift

Målgruppen er ledere og fagfolk fra vegeiere (Statens vegvesen, fylkeskommuner, kommuner, Nye veier, flyplasser), entreprenører, utstyrsleverandører, konsulenter, representanter for forskning og undervisning, vegbrukere og andre med interesse for vinterdrift.

Påmeldingsfristen utløper formelt 5. februar, men det er fortsatt mulig å slutte seg til deltakerlisten etter dette.

For informasjon og påmelding, trykk her