Alle kjøretøy som registreres etter 15. juni 2019, og som skal drive transport omfattet av kjøre- og hviletidsbestemmelsene, skal i utgangspunktet ha innmontert såkalt smart-fartsskriver. Men forsinkelser i flere ledd har ført til at Vegdirektoratet har utsatt fristen til 15. oktober.

En av årsakene til forsinkelsen, var tilgang på nye GEN2-verkstedkort, som er nødvendig for å aktivere den smarte fartsskriveren ved førstegangs bruk.

Ingen grunn til å bytte kort med det første

Det blir også utstedt nye sjåførkort av GEN2-typen, som vil erstatte dagens sjåførkort, som kalles GEN1. Men det er ingen grunn til å løpe til Vegvesenet for å hente ut nytt sjåførkort med det første: Alle eksisterende GEN1-kort vil fungere helt fint på de smarte fartsskriverne, forteller fagsjef Dag Nordvik i NLF.

– Vi har vært i fortløpende dialog med Vegvesenet rundt dette, og de er helt klare på at GEN1-kortene er fullt brukbare også i de nye smart-tachografene.

Les mer på Statens vegvesens nettsider.

Les også:  Frist for smart-fartsskriver utsatt til 15. oktober