– Mange bedriftsledere synes det er vanskelig å finne riktig pris på de transporttjenester de selger. Pris er en vesentlig faktor når transportkjøper skal velge transportfirma, og i en bransje med lave marginer blir det derfor viktig å prise tjenestene sine riktig. Det innebærer at man må ta en pris som i det minste dekker kostnadene med oppdraget, og som samtidig gir en forsvarlig fortjeneste, forklarer Jostein Aksdal, som er kursinstruktør innen økonomistyring og kalkulasjon i TK Lederskole AS. Så hvordan gjør man det?

Her ledes et kurs i transportkalkyle av Jostein Aksdal i NLFs lokaler i Oslo. Foto: Stein Inge Stølen Her ledes et kurs i transportkalkyle av Jostein Aksdal i NLFs lokaler i Oslo. Foto: Stein Inge Stølen

– Et helt nødvendig virkemiddel

Det er i dag registrert 2 600 lastebilbedrifter (AS) med omsetning over én million kroner. De fleste lastebilbedrifter er små, hvorav 65 prosent omsetter for mindre enn ti millioner kroner. Årlig går 25 prosent av disse med underskudd, og over halvparten har en svak driftsmargin (lavere enn fem prosent). Mange av disse bedriftene tar for lav pris i forhold til de kostnadene de har, eller har for høye kostnader gitt den prisen de kan ta i markedet.

– For å finne ut hvilken pris man må ta for å unngå å kjøre med tap trenger man oversikt over hvilke kostnader som løper på transportoppdraget. En kalkyle er da et helt nødvendig hjelpemiddel.

Flere fordeler på en gang

En kalkyle er et kostnadsoverslag og trenger ikke å ta lang tid å sette opp. Om man allerede fører bilregnskap der inntekter og kostnader er fordelt mellom de enkelte bilene, har man allerede mye av de opplysningene man trenger for å beregne riktig pris for et transportoppdrag.

– Det er mange fordeler ved å ha en transportkalkyle. Den sørger for at man får dekket alle kostander og at man går med overskudd på oppdragene. I tillegg dokumenterer den kostnader overfor transportkjøper og gir læring om eget ressursbruk, sier Aksdal.

Dokumentasjon av kostnadene er viktig

Det er særlig punktet om dokumentasjon av kostnader knyttet til et oppdrag Aksdal mener har vist seg å være viktig for å få aksept fra transportkjøper, og dermed for å få prisen man har beregnet at man må ha for å ikke gå med tap.

– Dersom man kan legge frem en slik kalkyle som dokumenterer kostnadene med oppdraget ser vi at flere transportkjøpere er villig til å akseptere dette.

Det en juridisk begrensning for hvor lav pris man kan ta for å drive lovlig. Driver man derimot ulovlig har transportkjøper også et problem. Det er derfor viktig at både transportbedriften og transportkjøper har en felles forståelse for gitt pris, og kan begrunne hvorfor man må ta denne.

– Forhandlingsmakten i transportmarkedet er ofte skjev ved at transportkjøperne ofte er større bedrifter, mens transportbedriftene i hovedsak er små. En kalkyle kan også skape en tillit til at prisen man tar ikke er «tatt ut av løse luften» og gjør at transportbedriften fremstår som mer profesjonell, avslutter Aksdal.

Hev kompetansen med NLF Trafikkleder

Dersom du ønsker å lære mer om hvordan du kan kalkulere dine kostnader og sette riktig pris på transporttjenestene dine, kan du melde deg på kurset NLF Trafikkleder. Dette finner sted i NLFs lokaler allerede 8. - 10. februar. Her vil du få en hel dag med transportkalkulasjon, i tillegg til at du vil få tilgang til en egen kalkulasjonsmodell utviklet i tett samarbeid med næringen.

Høres dette interessant ut? Ta kontakt på tk-lederskole@transportkompetanse.no for påmelding og mer informasjon.

Les mer om kurset her