Frem til nå har den høyeste tillatte totallengden for alle kjøretøykombinasjoner i vegtrafikk vært lik for Finland og Norge, med 25,25 meter for modulvogntog. Fra 21. januar trer derimot nye regler i kraft i Finland, som øker denne lengden til 34,5 meter. Det åpnes også for nye typer kjøretøykombinasjoner på veg.

En av disse endringene innebærer at den høyeste tillatte lengden for en kombinasjon av lastebil og påhengsvogn, populært kalt vogntog, økes fra 16,5 meter til 23 meter. Høyeste tillatte lengde for trekkvogn med tralle øker fra 18,75 til 20,75 meter.

I Norge kan et modulvogntog være 25,25 meter langt og veie inntil 60 tonn. I Finland vil det fra 21. januar kunne benyttes nesten ti meter lengre vogntog, med totalvekt på inntil 76 tonn. Foto: Stein Inge Stølen I Norge kan et modulvogntog være 25,25 meter langt og veie inntil 60 tonn. I Finland vil det fra 21. januar kunne benyttes nesten ti meter lengre vogntog, med totalvekt på inntil 76 tonn. Foto: Stein Inge Stølen

Strengere tekniske krav for lange kombinasjoner

I sammenheng med lovendringen blir også kravene til svingradius og stabilitet strengere i Finland. Det blir krav til kamerasystem for å minske blindsonene, avansert nødbremssystem og filvarslingssystem, elektronisk stabilitetssystem og elektrisk styrte bremser.

Les mer om lovendringen her

Les også: Nå kan du frakte farlig gods på modulvogntog