Jo flere kvinner bak rattet på norske lastebiler, jo bedre: De har lavere ulykkesfrekvens, lavere kostnader per ulykke og kjører penere enn menn.

– En økt andel kvinner i transportbransjen er helt vesentlig for å styrke den norske transportnæringen, forteller NLF-direktør Geir A. Mo på kvinnedagen.

Kilde: Forsikringsselskapenes skadestatistikk (TRAST) og SSB Kilde: Forsikringsselskapenes skadestatistikk (TRAST) og SSB

En fjerdedel av skadekostnadene

Tall fra SSB og forsikringsselskapenes trafikkskadestatistikk bekrefter en tendens næringen har sett i mange år: Kvinnelige lastebilsjåfører har færre ulykker enn menn, og ulykkene de er innblandet i har generelt lavere skadegrad. Gjennomsnittlig kostnad per mannlige forulykkede sjåfør var i 2018 på 4 268 kroner. Det samme gjennomsnittet for kvinner var bare 1 063 kroner.

Rekrutteringsbehov

Administrerende direktør i NLF Geir A. Mo håper både gutter og jenter sikter seg inn på transportyrket i fremtiden, men legger ikke skjul på at kvinnene vil bli spesielt ettertraktet.

- Norge trenger absolutt flere kvinnelige yrkessjåfører. De har ikke bare færre skader, men de kjører også penere. Det gir utslag i lavere driftskostnader knyttet til drivstoff, dekk og bremser. Hvis du har transportblod i årene og liker deg på veien, er det ingenting å lure på. Skaff deg lastebilsertifikat og bli med på å gjøre næringen enda bedre, oppfordrer Mo.

Les også: Kvinnelige sjåfører fortsatt mer lønnsomme enn menn