Foretakskontrollører på Svinesund oppdaget at to polske sjåfører som var ansatt i transportfirmaet TST i Ski hadde meldt sine sjåførkort tapt og fått nye tilsendt fra sitt hjemland, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Det viste seg at de to førerne det er snakk om her fortsatt hadde de sjåførkortene de hadde meldt tapt. De ble benyttet da førerne jobbet for firmaet Økern Engros. Med to sett sjåførkort kunne de i prinsippet jobbe doble skift. Bedriftene visste ikke at sjåførene opererte på denne måten. Kontrollørene vår oppdaget også at en tredje fører hadde et sjåførkort fra Polen og et fra Norge som begge var gyldige, sier fagleder i Statens vegvesen Øyvind Grotterød.

Politiet etterforsker

Sjåførene jobbet altså både for TST i Ski og for Økern Engros samtidig, uten at bedriftene visste om dobbeltspillet. Alle tre sjåførene er nå anmeldt av Statens vegvesen.

To av de tre ansatte med doble sjåførkort har innrømmet forholdet og levert inn det ene kortet. De har blitt oppsagt av Økern Engros og fått en skriftlig advarsel fra TST. Den tredje føreren har ikke innrømmet forholdet og er nå under etterforskning av politiet.

Bedriftene ante ingenting

I en foretakskontroll får vegvesenets kontrollører tilgang til timelister, sjåførkort og annen dokumentasjon hos alle ansatte i en transportbedrift. Foretakskontroller gjennomføres i hovedsak for å sjekke at reglene for kjøre- og hviletid blir avholdt.

– Dette er viktig av to grunner. For det første er opplagte sjåfører en forutsetning for at alle skal komme trygt fram i trafikken. For det andre er det viktig for bransjen som helhet at alle følger de samme reglene. Det er konkurransevridende dersom enkelte bedrifter bryter reglene systematisk for å kunne kjøre mer og billigere enn andre. I dette tilfellet var det ikke bedriftene som hadde gjort noe galt, men tre av deres ansatte, sier fagleder i Statens vegvesen Øyvind Grotterød.

Les også: Bare 3 av 100 utenlandske vogntog blir kontrollert på grensen