Vegdirektoratet innrømmer at det er sendt ut fakturaer uten spesifisert merverdiavgift til et ukjent antall AutoPASS-brukere som har betalt ferjeoverfarter over brikken. Ved Moss-Horten har praksisen pågått siden januar 2017.

I de tilfellene ferjeselskapet utøver sin virksomhet, for eksempel ved å frakte lastebiler, skal det beregnes merverdiavgift på betalingen som kreves. Etter bokføringsforskriften skal det utarbeides dokumentasjon (faktura) på salget av denne tjenesten, og fakturaen skal inneholde spesifikasjon av merverdiavgiften, oppgitt i norske kroner.

Det at Statens vegvesen var klar over at det ble sendt ut lovstridige fakturaer, kan være skjerpende i eventuelle spørsmål om straffeansvar, mener advokat Christian Arnkværn. Foto: Eli Berge, Fotofil.no / Vectio DA Det at Statens vegvesen var klar over at det ble sendt ut lovstridige fakturaer, kan være skjerpende i eventuelle spørsmål om straffeansvar, mener advokat Christian Arnkværn. Foto: Eli Berge, Fotofil.no / Vectio DA

Fremstår som forsettlige brudd

– Dette innebærer at dersom fakturaene det er snakk om ikke inneholder spesifikasjon av merverdiavgiften, foreligger det et brudd på bokføringsforskriften, og dermed bokføringsloven, forteller advokat Christian Arnkværn i Vectio DA, populært kalt NLF-Advokatene.

– Det fremkommer av sammenhengen i svarene NLF-Magasinet mottok at Statens vegvesen var klar over at det ble sendt ut fakturaer uten spesifisert merverdiavgift, og at dette var i strid med loven. Det antas dermed at eventuelle brudd på bokføringsloven er forsettlige. Dersom straffansvar skulle komme på tale vil dette være skjerpende.

Alvorlige overtredelser

Men det er ikke bare bokføringsforskriften som kan ha blitt brutt. Ettersom det ikke er spesifisert merverdiavgift i fakturaen kan det stilles spørsmål ved om det i det hele tatt er beregnet merverdiavgift. Dette vil kunne innebære et brudd på merverdiavgiftsloven. Unnlatt beregning og innkreving kan også innebære et brudd på skatteforvaltningsloven og kan sanksjoneres med hjemmel i denne, med tilleggsskatt, gebyr, straffeskatt og eventuelle bøter, eller fengsel.

– Alternativt kan det være grunn til å mistenke at det er innkrevd merverdiavgift uten at dette er innbetalt. Dette vil i så fall i tillegg kunne være underslag eller bedrageri, noe som er alvorlige brudd på straffeloven, avslutter Arnkværn.

Les bakgrunnen: Har sendt ut ulovlige ferjefakturaer