– Vi har ikke tid til å vente på nye EU-regler. I 2019 bør myndighetene følge i Danmarks fotspor og stramme inn reglene for godstransport med varebil i Norge. Det bør komme på plass en løyveordning og tydelige kompetansekrav til sjåførene, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Et strengere varebilreglement vil bli en av flere prioriterte saker for NLF i året som kommer.

Samferdselsdepartementet sendte raskt ut en bestilling til Vegdirektoratet på strengere regler etter at NLF sendte brev i midten av januar. Fra neste vinter kan 3PMSF-merkede dekk bli minstekravet. Foto: NLF-arkiv Samferdselsdepartementet sendte raskt ut en bestilling til Vegdirektoratet på strengere regler etter at NLF sendte brev i midten av januar. Fra neste vinter kan 3PMSF-merkede dekk bli minstekravet. Foto: NLF-arkiv

Men det stopper ikke der:

Allerede i januar oppfordret NLF samferdselsminister Jon Georg Dale til også å stramme inn kravene til vinterdekk for alle tunge kjøretøy som ferdes i Norge vinterstid. Dette innspillet er nå i ferd med å realiseres.

– Den eneste dekkstandarden som man med sikkerhet kan vite oppfyller kravene til vinterbruk, er dekk merket med alpesymbolet «Three Peak Mountain Snowflake», forkortet til 3PMSF. Da bør man også utelukkende kreve 3PMSF-merking, og forby dagens M+S-dekk som ofte i praksis er sommerdekk.

NLF-direktøren viser til Tyskland, som 1. januar 2018 innførte krav om at alle nye dekk som settes på lastebilers drivhjul om vinteren (fra 2020 også på styrehjul) skal ha tydelig 3PMSF-merking.

– Hvis du blir tatt i kontroll med et M+S-dekk som er kjøpt etter 01.01.2018, får du en klekkelig bot. En slik modell bør vi også bruke i Norge, sier Mo.

NLF-direktør Geir A. Mo er overbevist om at 2019 vil bli et viktig år for norske transportører. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo er overbevist om at 2019 vil bli et viktig år for norske transportører. Foto: Stein Inge Stølen

Økt innsats i Brussel

I sammenheng med den pågående tautrekkingen mellom øst og vest rundt mobilitetspakken i EU, vil NLF også legge inn flere ressurser i påvirkningsarbeidet i Brussel.

– Gjennom vårt lobbyorgan NLA sørger vi for at vår stemme blir hørt. Det blir spesielt viktig i tiden som kommer, når transportnæringen etter hvert skal utforme et felleseuropeisk regelverk.

NLF-direktøren understreker også at arbeidet slett ikke slutter med eventuell implementering av nye regler i Norge.

– Når den tid kommer gjelder det å sørge for at myndighetene også håndhever reglene på en skikkelig måte. Det er helt avgjørende, spesielt når man snakker om en innskrenking av mulighetene til å utnytte smutthull og bedrive lovbrudd.

I januar ble avstemningen rundt EUs foreslåtte vegpakke sabotert av østeuropeiske parlamentsmedlemmer. Nå ventes en kraftig omkamp. Foto: Stein Inge Stølen I januar ble avstemningen rundt EUs foreslåtte vegpakke sabotert av østeuropeiske parlamentsmedlemmer. Nå ventes en kraftig omkamp. Foto: Stein Inge Stølen

Lanserer «dating-tjeneste» for transportkjøpere

En annen stor nyhet fra NLF i 2019 er nettstedet www.fairtransport.no, som lanseres innen kort tid. Dette vil fungere som en «dating-tjeneste» for seriøse transportkjøpere som er interessert i å komme i kontakt med sertifiserte Fair Transport-bedrifter.

– Gjennom 2018 hadde vi fullt fokus på å kvalitetssikre Fair Transport-merkevaren og gjennomgå alle målbare kriterier sammen med de flere hundre bedriftene som allerede har sluttet seg til ordningen. Det ble også gjennomført kurs for sjåfører og bedriftsledere over hele Norge. Nå er vi klare for fase to, som innebærer å flytte fokuset over på transportkjøperne, sier NLF-direktøren.

Her avholder prosjektleder Eivind Karikoski et av mange kurs i Fair Transport. Snart lanseres nettstedet som skal sette transportkjøpere i kontakt med dokumenterte kvalitetsbedrifter. Foto: NLF-arkiv Her avholder prosjektleder Eivind Karikoski et av mange kurs i Fair Transport. Snart lanseres nettstedet som skal sette transportkjøpere i kontakt med dokumenterte kvalitetsbedrifter. Foto: NLF-arkiv

En kollektiv bevissthetsendring

Ved å tilby alle verktøyene en trenger for å oppsøke og sette seg i kontakt med transportører som kan levere dokumentert kvalitet, øker man også bevisstheten rundt kvalitetstransport både for bestillerne og for samfunnet generelt.

– Vi ser nå at stadig flere bedrifter offentlig går ut og nekter å ta imot transport fra useriøse selskaper. Dette er begynnelsen på det vi håper skal bli en kollektiv bevissthetsendring. Og NLF har løsningen, nemlig å tilby en portal hvor de mest seriøse og kvalitetsbevisste transportørene er samlet på en enkel og oversiktlig måte, sier Mo.

Nye og spennende medlemsavtaler

Disse satsingsområdene kommer i tillegg til det langsiktige arbeidet NLF nedlegger hver eneste dag. Fokuset på konkurransevilkår og bekjempelse av transportkriminalitet vil bli minst like sterkt i 2019 som i foregående år. Det samme gjelder utviklingen av gode medlemstilbud.

– Vi inngår jevnlig nye avtaler med samarbeidspartnere som tilbyr produkter og tjenester som kan øke NLF-medlemmenes konkurransedyktighet. Det vil komme mange spennende nyheter også her i 2019, avslutter NLF-direktøren.

Les også: Nå blir transporten dyrere