– Dette er en spesielt utfordrende tid for den europeiske vegtransportnæringen. Derfor er det et stort pluss at vi dyrker et enda sterkere bånd mellom våre organisasjoner. Dette er resultatet av et allerede godt og fruktbart samarbeid over flere år, sier direktør i det tyske BGL, Prof. Dr. Dirk Engelhardt.

– Målet vårt er å fremme de tre foreslåtte mobilitetspakkene for å hjelpe sektoren å opprettholde sin konkurransedyktighet gjennom en sosialt ansvarlig overgang til  bærekraftige energiformer og digitalisering, sier Erik Østergaard, leder i NLA og direktør i NLFs danske søsterorganisasjon, DTL.

Representerer nærmere 30 000 bedrifter

Florence Berthelot er generaldelegat for Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR). Hun tror at samlokaliseringen vil styrke arbeidet som gjøres på vegne av tusenvis av transportbedrifter.

– På denne måten vil vi bli bedre på å kommunisere, informere og viderebringe vårt felles budskap til de europeiske beslutningstakerne og på den måten forbedre vegtransportmarkedet i årene som kommer.

Sammen vil NLA, BGL og FNTR representere interessene til nærmere 30 000 transportbedrifter i Skandinavia, Tyskland og Frankrike i EU.

Les også: Store endringer kommer - hvis EUs mobilitetspakke godkjennes