Styrkeprøven som avholdes 21.-23. juni er et av verdens aller største sykkelritt. Løpet går over 543 kilometer fra Trondheim til Oslo og vil ta en del plass på vegene. Derfor er det viktig at alle trafikanter utviser størst mulig hensyn til deltakerne.

Husk på faren ved lufttrykk fra lastebiler

Yrkessjåfører med ansvar for tyngre kjøretøy må være ekstra forsiktige, siden lastebiler bærer med seg et langt større lufttrykk enn andre trafikantgrupper, og kan derfor forårsake ubehagelige og til tider farlige situasjoner – selv om en holder avstand og kjører pent forbi.

Store lastebiler skyver mye luft foran seg. Det kan skape utfordringer for slitne syklister med 543 kilometer på agendaen. Foto: Tore Bendiksen Store lastebiler skyver mye luft foran seg. Det kan skape utfordringer for slitne syklister med 543 kilometer på agendaen. Foto: Tore Bendiksen

Østerdalen et godt alternativ

Rittet følger E6 fra Trondheim til Kvitfjell og vil i dette området være mest utsatt. Her er Østerdalen ideell som omkjøringstrasé siden den går langt utenom sykkelrittet. Deretter går traseene over på fylkesveger på vestsiden av Losna og Mjøsa til Biri, og RV4 videre til Gjøvik. E6 fra Fåvang vil derfor være upåvirket. Rittet fortsetter sørover fra Gjøvik langs RV33 på vestsiden av Mjøsa og fylkesvegene til Nedre Romerike. E6 følges siste vegen inn til Oslo.

– Vi håper alle lastebilsjåfører vil utvise særskilt hensyn, ikke bare for løpsdeltakerne denne helgen, men for syklister generelt til alle tider, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Les mer om Styrkeprøven her