– Vi ser tendenser til et opphold i veksten i Europa. Samtidig er det utvilsomt gode tider i Norge.

Det sier Kjetil Olsen, som er sjeføkonom i Nordea og rådgiver til banksjefen under renteendringsprosesser. Han er derfor en av ytterst få som virkelig har tommelen på pulsen på den norske økonomien. Derfor er han en fast foredragsholder på NLFs årlige tariff- og arbeidsgiverkonferanse. 

Kjetil Olsen er sjeføkonom i Nordea. Han kjenner tilstanden på norsk økonomi bedre enn de aller fleste. Foto: Stein Inge Stølen Kjetil Olsen er sjeføkonom i Nordea. Han kjenner tilstanden på norsk økonomi bedre enn de aller fleste. Foto: Stein Inge Stølen

Europa sliter - men ikke Norge

Han kunne melde om at Norge på mange måter er et annerledesland i en verdensøkonomi som opplever en nedgang i veksten.

– Det er særlig i Tyskland vi opplever en vekststans. Årsakene er sammensatte, men det er spesielt faktorer som påvirker bilindustrien vi antar er hovedgrunnen.

Ringvirkningene kan man spore i de fleste europeiske land, til og med vårt naboland Sverige. Mens i Norge fortsetter veksten som før.

– Vi ser den samme tendensen som ved den forrige knekken fra 2010 til 2014. Da gikk også den norske økonomien i diametralt motsatt retning.

– Når turister synes at ølen er billig, da skjønner vi at krona er svak

Faktorene som gir oppgangen i norsk økonomi, er mange. Men i all hovedsak handler det om at Norge har en nokså unik miks av ettertraktede eksportvarer og en voksende turistnæring.

– Vi har en næringsstruktur som er veldig annerledes enn omtrent alle andre land vi sammenligner oss med. Samtidig er den norske krona svak, noe som blant annet turistnæringen nyter godt av om dagen. Når utenlandske turister forteller oss at ølen er billig, da skjønner vi at krona er på et lavt nivå, sier Olsen med et smil.

Les også: Endelig flertall for vegpakken i EU