– Prøveordningen skal gjennomføres i åtte kommuner sør i Hedmark, forteller sjefingeniør Bernt Iversen i Statens vegvesen.

Totalvekt på 74 tonn innebærer kjøretøy med ni aksler, fire på trekkvogna og fem på tilhengeren.

Kan også komme flere kombinasjoner

Iversen legger til at det også kan bli aktuelt med andre kombinasjoner, som 68 tonn (4+4 aksler) eller 65 tonn (3+5 aksler). Største tillatte aksellast vil fortsatt være 10 tonn og maks lengde vil være 24 meter.

Bakgrunnen for prøveordningen er at forskjellene mellom Norge og nabolandene ikke skal bli for stor, noe både næringen og Stortinget har vært opptatt av.

I Sverige ble 74 tonn totalvekt innført som permanent ordning på en begrenset del av vegnettet fra 1. juli i fjor, og i Finland ble veinettet åpnet for 76 tonn for 9-akslede kjøretøyer og 68 tonn for 8-akslede kjøretøyer fra 2013. Det er noen begrensninger på grunn av bruenes bæreevne.

Les også: Rivende utvikling på batterifronten