– Fair Transport kan og skal være seriøse transportørers beste verktøy for å skille seg fra øvrige konkurrenter når man vurderes av transportkjøpere. Derfor håper vi at så mange som mulig nå igangsetter registreringsprosessen av sin bedrift, sier markedsdirektør Kjell Olafsrud. 

NLF hjelper deg ved alle trinn

Han understreker at selv om kravene kan virke omfattende, vil NLF bistå med rådgivning og assistanse til alle som spør.

– Vårt mål er at så mange som mulig oppnår Fair Transport-sertifisering. Det innebærer at mange bedrifter må dokumentere kvaliteten sin på måter de kanskje ikke har gjort før. Men NLF har alle verktøyene og systemene man trenger, og vi bistår selvfølgelig med å hjelpe bedriften i gang.

Systemene han sikter til er blant annet trafikksikkerhetsprogrammet If Aktiv sikkerhet og kvalitetssystemet KMV.

– Man kan også benytte seg av andre systemleverandører, så lenge man oppfyller de samme definerte parameterne knyttet til trafikksikkerhet, miljø og sosialt ansvar som ligger i Fair Transport.

Fair Transport-registrering på 1-2-3 

Steg 1: Gå inn på Fairtransport.no

Selve registreringen foregår på portalen fairtransport.no. Gå derfor hit først for å følge trinnene videre.

Steg 2: Hente bedriftsinformasjon fra Lastebil.no

For å gjennomføre registreringen, må bedriften ha et eksisterende NLF-medlemskap. Alle NLF-medlemmer har tilgang på et eget medlemsområde på Lastebil.no hvor all relevant informasjon om bedriften skal ligge inne. Hvis bedriften er NLF-medlem men enda ikke har logget seg inn på Lastebil.no, kan man enkelt få innloggingsinformasjon ved å taste inn e-postkontoen man har benyttet ved medlemsregistrering og trykke «glemt passord». Da blir et nytt passord tilsendt til e-postadressen, som deretter kan brukes for å logge inn på Lastebil.no. Deretter kan bedriften legge inn all bedriftsinformasjon som senere vil bli benyttet under registreringsprosessen på Fairtransport.no.

Steg 3: Laste opp alle relevante dokumenter

Fair Transport-bedrifter måles etter flere målbare parametere. Dette skal dokumenteres på forskjellige måter, blant annet gjennom å kunne fremvise en godkjent trafikksikkerhetspolicy, at bedriften benytter et trafikksikkerhetsprogram med tilhørende gjennomført kurs (If aktiv sikkerhet eller lignende), dokumentasjon av bedriftens HMS-system (KMV eller lignende) med mer. Først når alle påkrevde dokumenter er lastet opp, får man «grønt lys» for å gå videre til neste trinn i registreringsprosessen.

Når bedriften har fått «grønt lys» ved samtlige trinn i prosessen og fullført registreringen, gjennomgås søknaden manuelt av NLFs bedriftsrådgivere. Det innebærer at den innsendte dokumentasjonen blir verifisert og kontrollert. Når dette arbeidet er gjennomført, mottar man en bekreftelse på at bedriften er godkjent og har oppnådd Fair Transport-sertifisering.

Se videoen under og bli ledet gjennom prosessen steg for steg!

Gå til Fairtransport.no for å fullføre prosessen