– Nå ser vi konkret hvilken effektivisering og gevinstrealisering vårt arbeid med klassifisering av bruer for tømmervogntog med 60 tonn totalvekt har gitt. Større lass på vogntogene har Skognæringen selv regnet ut at de sparer 100 millioner kr i året på bruklassifiseringen alene, sier brudirektør Børre Stensvold i Statens vegvesen.

Han påpeker at i tillegg kommer en positiv effekt fra den øvrige oppskrivingen fra generell vektbegrensning for normal transport på 10 tonn aksellast og 50 tonn totalvekt. Dette gjelder totalvekt for modulvogntog på 60 tonn, mobilkraner på 65 tonn og ekstra tunge spesialtransporter på opptil 100 tonn.

Oppskriving til 60 tonn åpner også for bruk av modulvogntog på flere strekninger enn i dag. Foto: Stein Inge Stølen Oppskriving til 60 tonn åpner også for bruk av modulvogntog på flere strekninger enn i dag. Foto: Stein Inge Stølen

To riksvegbruer enda ikke klassifisert

I 2019 fortsetter Statens vegvesen det omfattende arbeidet med å klassifisere riks- og fylkesvegbruene. Ved årsskiftet vil det gjenstå ca. 350 fylkesvegbruer som ikke er klassifisert. For riksvegene er de fleste vegbruer og ferjekaier nå klassifisert. Resultatet viser at 20 av rundt 5 000 bruer ikke tåler 60 tonn totalvekt. Det gjenstår kun to bruer å klassifisere for hele Europa- og riksvegnettet.

Det er videre lagt opp til at arbeidet med klassifisering av fylkesvegbruer kan sluttføres i løpet av 2020. Så langt er mer enn 10 450 fylkesvegbruer nå klassifisert for tømmer- og modulvogntog. Med bruklassifisering forstås å bestemme maksimalt tillatt trafikklast for bruer og ferjekaier ut fra tegninger, tidligere beregninger, materialkapasitet og tilstand.

Nesten alle Europa- og riksvegsbruer er nå godkjent for 60 tonns totalvekt. Foto: Stein Inge Stølen Nesten alle Europa- og riksvegsbruer er nå godkjent for 60 tonns totalvekt. Foto: Stein Inge Stølen

Vil bruke 300 millioner kroner på fylkesvegbruene

Klassifiseringen kom i gang etter bestilling fra Samferdselsdepartementet som ville øke kapasiteten på veinettet i Bk10 fra 50 til 60 tonn av hensyn til tømmervogntog (inntil 24 meters lengde) og modulvogntog (inntil 25,25 meters lengde).

– Regjeringens intensjon er å bruke 300 millioner på forsterkning av fylkesvegbruene fra 2018-2023 for å kunne åpne flere veger for tømmervogntog. Vår prosjektgruppe er i tett dialog med næringen rundt prioriteringen av de bruene som gir størst uttelling for tømmervogntogene, sier Stensvold.

Les også: Vil tillate 24-meters vogntog i Norge