På Klepp i Rogaland finner vi et av Skandinavias mest moderne og effektive produksjonsanlegg for betongelementer. Ved roret sitter en daglig leder med et brennende engasjement for ansvarlig transport.

– Her kommer sand fra en lokal produsent som leverer til anlegget vårt, forteller Egil Vestbø idet en lastebil passerer utenfor kontorvinduet. Han følger nøye med mens sanden tippes. 

Har ikke råd til å legge lasten i grøfta

Bedriften har omlag 190 ansatte og ser det på som uaktuelt å flytte produksjonen. Men når rundt 60 prosent av de produserte elementene selges til kunder andre steder i landet, er man avhengig av et transportledd som er til å stole på.

– Mye av våre produkter går til byggeplasser i og utenfor Oslo. Transportør og sjåfør blir derfor bedriftens forlengede arm ut til kunden. Vi hadde ikke overlevd én dag uten høy kvalitet på transporten, slår Vestbø fast, før han fortsetter:

– Vi kunne helt klart kjøpt billigere transport på spotmarkedet. Men vi kan ikke legge betongelementer i grøfta på grunn av dårlig sikring eller utslitte dekk – det har vi rett og slett ikke råd til, hverken økonomisk eller omdømmemessig.

Fra kontoret har daglig leder Egil Vestbø kontroll på alle biler som går ut og inn av området. Foto: Bjørn Røst Kjørmo Fra kontoret har daglig leder Egil Vestbø kontroll på alle biler som går ut og inn av området. Foto: Bjørn Røst Kjørmo

– Uthvilte og opplagte sjåfører er god HMS

Pris er likevel veldig viktig. Det er en ekstremt konkurranseutsatt bransje, men å vinne anbud fordi man går på akkord med transportkvaliteten, ville være uaktuelt. Vestbø mener at effektivitet og punktlighet er faktorer som må sees i sammenheng med pris.

– Bilene må komme når de skal, og kjøre når de skal.

Samtidig er han svært opptatt av at det bygges en god HMS-kultur, gjerne etter modell fra bygg- og anleggsbransjen, som han mener har ført til gode arbeidsforhold.

– Det bør være et absolutt minstekrav at sjåførene får sove skikkelig, spise skikkelig, og ha god tilgang på dusj og toalett. Uthvilte og opplagte sjåfører, som vet hva de holder på med og trives på jobb – det er god HMS!

Han forteller at mange elementprodusenter har valgt å holde seg til faste transportører i år etter år, for å garantere høy kvalitet på transporten.

– Når det har kommet leveranser med biler fra Øst-Europa, så dukker det ofte opp varselsignaler. Det første flere utenlandske sjåfører ber om, er ofte å få gå på do. Slik burde det ikke være.

Må fungere som et fotballag

Block Berge Byggs slagord er: «Vi tar ansvar». Dette er en av grunnene til at de også ønsker Fair Transport velkommen.

– Det som virkelig er positivt med Fair Transport, er at det blir enklere å vite hvilke firma som etterlever regelverket. Man bør ha visse forventninger til Fair Transport-bedrifter. Hvis transportkjøpere stiller krav, vil transportører som ikke innfrir disse automatisk falle igjennom, sier Vestbø.

Han mener at transportører og transportkjøpere må fungere som et fotballag.

– For å bli gode sammen, må vi øve sammen. Det nytter ikke med stadige utskiftninger om man skal ha gode lagspillere. Block Berge Bygg markedsfører transporten som en del av sitt produkt. Det ønsker vi å fortsette med. Transporten skal være skikkelig, avslutter bedriftslederen.

Les også: Vil øke organiseringsgraden i NLF-bedriftene