Ifølge vegvesenet selv er veiprosjektet E6 Dal – Minnesund litt av en suksesshistorie. Prosjektet ble gjennomført på under tiden, ”bare 24 måneder. Denne raske byggetiden kombinert med store nok ressurser fra begynnelsen av, har ført til en besparelse for samfunnet på over 100 mill. kroner i administrasjons- og rentekostnader. Dette vil komme trafikantene til gode gjennom kortere nedbetalingstid på bompenger.

Fakta Dal – Minnesund:

  • 19 km
  • Kostnader: 2,3 mill. kroner
  • Anleggsperiode. 24 måneder
  • Årsverk: 2500
  • Midtrekkverk Bomkostnader Dal – Minnesund: 47 kroner
På strekningen Oslo – Kolomoen er det nå fire bomstasjoner (103 kr for tunge kjøretøy). Ytterligere to bomstasjoner kommer om tre år.
Byggingen av firefelts vei mellom Minnesund og Skaberud begynner våren 2012. Denne strekningen er på 21 km.

NLF gratulerer Statens vegvesen med vel utført arbeid.