Organisasjonen Norsk Yrkessjåførs Allianse har bedt sine medlemmer om å gjennomføre en kjør sakte-aksjon mandag 12. desember. Aksjonen går ut på at sjåførene mellom kl. 11 og 12, skal kjøre i maks 60 km/t, eller parkere bilen. NLF er ikke med i denne aksjonen. Imidlertid har vi forståelse for budskapet som aksjonen ønsker å få frem.

Norske kontrollmyndigheter neglisjerer åpenbare lovbrudd i transportnæringen, noe som gir store konsekvenser for norsk transportnæring. NLF har derfor krevd møte med både Vegdirektoratet og Politidirektoratet. NLF mener at det må settes av øremerkede ressurser for å etterforske ulovlig bruk av utenlandske transportører.

I Danmark har myndighetene satt av DKR 65 mill til tiltak som blant annet strengere kontroll for å avdekke ulovlig kabotasjekjøring, samt økte bøtesatser når utenlandske biler tas for ulovlig kabotasje. NLF krever at norske myndigheter gjør det samme.