Janusz Lacny fortsetter dermed som president for IRU i 2012 og 2013. Lacny har en Ph.D. i tele- og IT-kommunikasjon. I 1991 startet han lastebileierfirmaet JMJ-TRANS, som også driver spedisjon. Lacny stod bak etableringen av avdelingen for “Logistics and Transport” ved University of Economy i Bydgoszcz, Polen i 2004. Han ble i 1995 president for Polens lastebileierorganisasjon, ZMPD, og den polske regjeringen utnevnte ham til formann for Transportdepartementets Advisory Board. Siden 2001 har han publisert mer enn 20 vitenskapelige artikler om veitransport.
Pere Padroso fra Spania og Yves Mannaert fra Belgia ble valgt som visepresidenter i IRU for perioden 2012-13.