To vogntog ble stoppet i hver sin kontroll på Vestlandet tirsdag. Begge kjørte med logoen til det litauiske selskapet Girteka, men Vegvesenet presiserer at det ikke er Girteka som er eier, skriver NRK Sogn og Fjordane. Både sjåførene og firmaet ble anmeldt for ulovlig kabotasje. NLF mener det ikke er tilstrekkelig å anmelde sjåfør og transportforetaket.
– Oppdragsgiver har også et straffeansvar i slike saker, og nå må kontrollmyndigheten også forfølge disse, påpeker Robert Aksnes, juridisk direktør i NLF.

Tirsdag var det også kontroll ved den nye vegstasjonen på Minnesund, der blant annet et danskeid vogntog registrert i Slovenia, ble stoppet.
– Sjåføren kunne ikke dokumentere inngående transport, opplyser Edgar Kristiansen, kontrolleder i Statens vegvesen, til NLF. Følgelig ble han bedt om å sette fra seg lasten og kjøre tom ut av Norge. Sjåføren var på oppdrag fra LS Intertank, som er en av NLFs medlemmer.

Vi er opptatt av at våre medlemmer skal følge gjeldende regler og lover på dette området og følger opp saken. Administrerende direktør i NLF, Jan-Terje Mentzoni, har bedt om en orientering om situasjonen som ledet til at et av selskapets vogntog ble stoppet tirsdag. Samtidig ber han om en redegjørelse om hva bedriften vil gjøre for å etterleve gjeldende kabotasjeregelverk.

NLF har jobbet hardt for et strengere regelverk slik at norske kontrollmyndigheter skal kunne føre en mer effektiv kontroll av kabotasjekjøring, og er glad for at arbeidet gir resultater.