Samferdseldepartementet har i dag sendt brev til Vegdirektoratet med denne avgjørelsen - men i brevet er det understreket at Vegdirektoratet kan komme tilbake med et forslag om en grense mellom 4,3 til 4,5 meter. Dette må eventuelt utredes sammen med næringen. Men 4,2 er altså uaktuelt.

Dette er en stor seier for NLF og samarbeidene aktører i næringslivet som har jobbet knallhardt for å stoppe høydebegrensning - først på 4,0. Senere på 4,2 meter. Her har mange gode krefter stått sammen og kjempet mot et forslag som ville gitt flere transporter, økte kostnader, mer miljøutslipp og store utfordringer for alle som har lastebiler som er høyere enn 4,0 meter, sier adm. dir i NLF Olav Slaatsveen. - Dette viser at vi blir hørt i viktige saker. Samtidig vil jeg takke alle våre samarbeidspartnere for innsatsen i denne viktige saken, sier Slaatsveen.