Detaljert informasjon fås ved å abonnere på det månedlige indeksheftet som utgis av Norges Lastebileier-Forbund i samarbeid med Statistisk sentralbyrå. For medlemmer av NLF er deler av denne statistikken tilgjengelig på lukket medlemsområde.
Forespørsel om abonnement og medlemskap i NLF rettes til:

Karin Noreng
Tlf: 22033200
e-post: kn@lastebil.no

Fagansvarlig:
Rådgiver Ivar Goderstad
Tlf: 22033200
e-post: ig@lastebil.no