Vi vil i løpet av uke 46 søke etter daglig leder. Dersom alt går som forventet, skal opplæringskontoret være operativt fra og med mars/april 2012.

NLF avd. Hordaland vil oppfordre alle medlemsbedrifter om å benytte opplæringskontorets tjenester. Noen av dere har lærlinger i dag, mens andre vurdere å ta inn lærlinger.
Vår bransje har store utfordringer knyttet til rekruttering. Vi håper dette tiltaket vil bidra positivt i dette arbeidet.
Du vil bli oppdatert etter hvert på vår hjemmeside http://www.xpublish.no/nlf_hordsogn/xp/pub/hoved/nyheter