Store forventninger knyttet seg til presentasjonen av risikoanalysen utarbeidet av Safetec Nordic AS som ble presentert 1. november. Flere tiltak var vurdert, men ingen konklusjoner ble lagt fram. Av den grunn ble overraskelsen stor da Statens vegvesen på pressekonferansen formidlet at Oslofjordtunnelen ikke blir åpnet for tungtrafikk i år (les Statens vegvesen sin nyhetsmelding her). Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, avd. Akershus, Nils Bogsrud var også klar på at de ikke kan gi noen garanti for at tunnelen noen gang åpnes igjen for tungtransport.

Rushtrafikken i Oslo er veldig krevende for godstrafikken. Ferjeforbindelsen Moss – Horten har fem ferjer, men bare fire er egnet for drift vinterstid. Det er derfor Oslofjordtunnelen er hovedfartsåren som veldig mange innen lastebilnæringen har lagt opp sin virksomhet og sine budsjetter etter.

– NLF er meget skuffet over denne avgjørelsen. Sikkerhet for mennesker må selvfølgelig alltid komme først. NLF mener imidlertid at her er ikke de store linjene vurdert, ei heller alternative løsninger. Verken samfunnsøkonomiske eller miljømessige konsekvenser er lagt til grunn for avgjørelsen, og det er heller ikke sett på hva en fortsatt stenging vil si for trykket på vegnettet i og rundt Oslo, sier adm. direktør i NLF, Olav Slaatsveen.

NLF har flere ganger påpekt viktigheten av å se på midlertidige løsninger som for eksempel å åpne for trekkvogn. En trekkvogn veier under 26 tonn, altså halv vekt. – Tomme lastebiler, for eksempel tippbiler eller en tømmerbil er også helt ufarlige og kan fint kjøre gjennom tunnelen. I tillegg er kolonnekjøring på faste tidspunkter et veldig bra alternativ som vegvesenet burde vært vurdert før så drastiske tiltak med så store konsekvenser igangsettes, påpeker Slaatsveen. – Prinsipielt er vi imot utestenging av noen typer godstransport, særlig på riksveier. Imidlertid må vi i denne akutte situasjonen se på muligheten for å skille mellom typer gods, avslutter Olav Slaatsveen.