2012

23.08.12: En presisering av kostnadsindeksen
22.08.12: Arnstad(t)lig reguleringsplan nødvendig
20.08.12: Hever aldersgrensen for å kjøre lastebil og buss
17.08.12: Viktig presisering
16.08.12: Norske vogntog får igjen krysse svenskegrensen
13.08.12: Mulig løsning på svensk vektproblematikk?
13.08.12: Konstruktivt møte med departementet
09.08.12: Si din mening om vekter og dimensjoner
09.08.12: Svenske Rikspolisstyrelsen provoserer den nordiske transportnæringen
08.08.12: Sveriges infrastrukturminister tar tak i vektsaken
06.08.12: Geir A. Mo på plass
03.08.12: Presset øker på svenske myndigheter
02.08.12: NLF ber samferdselsministeren kontakte Sverige
01.08.12: Dieselprisen stiger igjen
31.07.12: Svenske myndigheter varslet om problematisk grensekontroll
31.07.12: Kostandsutviklingen for juni 2012
30.07.12: Flere tyske veier med bompenger
27.07.12: Enklere å importere kjøretøy fra 1. august
25.07.12: Skogeierne vil ha økt totaltvekt
24.07.12: Internasjonal konferanse om tungtransport-teknologi
02.07.12: Svar på forslag til Nasjonal transportplan
26.06.12: NLF og If viderefører sitt langvarige samarbeid
25.06.12: Lys i enden av tunnelen
22.06.12: IRUs ærespris 2012 – nominasjonsrunden er i gang
22.06.12: Fransk krav om promillemåler i alle kjøretøy
20.06.12: Høringssvar om innføring av obligatorisk brikke
19.06.12: Prisutdelinger på Norges Lastebileier-Forbunds landsmøte 2012
18.06.12: Marit Arnstad ny samferdselsminister
18.06.12: NLFs forbundsstyre 2012–2014
17.06.12: Uttalelser fra Norges Lastebileier-Forbunds landsmøte 2012
14.06.12: Dieselforbud virker lite gjennomtenkt
12.06.12: Forhandlingsløsningen er klar
11.06.12: Årets lønnsoppgjør i havn
11.06.12: Økt kabotasjekontroll eller stengte grenser
08.06.12: Gjennomsnittsmåling av fart i Oslofjordtunnelen
08.06.12: Høringssvar til forslag om ny kontrollinstruks
05.06.12: Søk støtte til miljøteknologi
31.05.12: Ny pensjonsavtale mellom If og NLF
31.05.12: Kabotasje på dagsordenen
31.05.12: Fortsatt begrenset tungtrafikk i Oslofjordtunnelen
29.05.12: Brannøvelse skapte kjempekø
29.05.12: Sverige har fått svar på kabotasjebrev
24.05.12: Gir bompenger raskere vegutbygging?
21.05.12: Pause i meklingen
21.05.12: Forhandlingene pågår fortsatt
18.05.12: Kostnadsutviklingen april 2012
16.05.12: NLA søker praktikant i Brussel
16.05.12: Svenskene får mer veg for pengene
15.05.12: Ekstra bevilgninger til tryggere vegtrafikk, utbedringer og sikringstiltak
11.05.12: Plassoppsigelse – varsel om streik i NLF-bedrifter