Den svenske yrkessjåføren fikk altså halvert en bot grunnet statsborgerskap. Årsaken til boten var at tilhengeren hans hadde trafikkfarlige bremser. Han nektet å betale boten og Vestfold politidistrikt reduserte da boten. Begrunnelsen er ifølge VG Nett at politiet noen ganger fraviker hovedregelen for bøtesatser i håp om å få den som har foretatt trafikkovertredelsen til å vedta boten.

Norges Lastebileier-Forbund er opprørt over en slik praksis. Bøter basert på individuelle kriterier, som for eksempel statsborgerskap, er helt uakseptabelt! Selv den svenske sjåføren reagerte på å få redusert boten på grunn av at han er svensk. Regelverket er lagt opp slik at det i helt spesielle tilfeller kan være grunnlag for å fravike hovedregelen om like bøtesatser. Men; å være svensk er ikke spesielt nok.

Det er viktig å understreke at det er ikke synd på vedkommende sjåfør; han har begått et lovbrudd og skal straffes for det. Hvis norske trafikkregler lett kan fravikes, vil de miste all preventiv effekt. Dette vil skape grobunn for ytterligere sosial dumping ved at uansvarlige transportkjøpere ansetter utenlandske sjåfører som bruker trafikkfarlige kjøretøy. En slik tankegang strider mot gjengs rettsoppfattelse og kan ikke aksepteres.

– Norges Lastebileier-Forbund krever like bøter for samme overtredelser, uavhengig av statsborgerskap. Vårt forbund tolererer ikke forskjellsbehandling og vil følge opp denne saken med rette myndighet, sier adm. direktør i NLF, Jan-Terje Mentzoni.