Som de fleste har fått med se ga forrige ukes møte med samferdselsminister Marit Arnstad og vegmyndighetene raskt resultater vedrørende akselløftsaken. Samme dag sendte departementet ut melding om at gammel kontrollpraksis ville gjeninnføres og at nyregistreringer på biler med akselløft skulle få en snarlig løsning.

I dag 22. november kom det brev fra Statens vegvesen som gjelder forskriftsendring vedrørende krav til nyregistrering av bil med akselløft. Her står det tydelig at alternative krav til akselløft kan vurderes og tillates så lenge dette er innenfor de godkjenninger som bilfabrikanten kan gi. I tillegg finnes det ingen presiseringer om at dette skal regnes som midlertidig, ergo er forskriftsendringen en permanent løsning.

– Dette er gledelig lesning for alle NLF-medlemmer og for hele bransjen, sier en fornøyd adm. direktør Geir A. Mo. Dette betyr at de som har bestilt nye kjøretøy, fint kan hente de ut og få dem godkjent. Og de som har planlagt å kjøpe bil, har ingenting å frykte.

– Her ser vi resultater av at NLF står på og presser hardt i en sak som er for helt vital for oss. I tillegg ser vi helt klart verdien av at bransjen står samlet og ikke viker en tomme vedrørende en sak som ikke skulle ha vært oppe til diskusjon i utgangspunktet, smiler Geir...
Les forskriften her.