Anmeldelsen mot Anneberg Transport AS for ulovlig kabotasje er henlagt. Årsaken er manglende saksbehandlingskapasitet hos Oslo-politiet. NLF har tidligere uttrykt sin skuffelse over dette og NLF har derfor besluttet å påklage henleggelsen. Klagen ble sendt fredag 6.januar 2012.