Torunn Garder og Gaute Ulsakerhaugen fra Statens vegvsen var hos NLF og svarte på spørsmål om etterutdanningskurset for yrkessjåfører mellom 10.00-14.00 torsdag 8. november.

Noen generelle tips:

- Husk å være ute i god tid med å bestille kurs. Sjekk hvilket kurssted som tilbyr den type utdanningsløp du trenger og forhør deg om når kursene går. Det kan være stor pågang i perioder.
- Husk at etter gjennomført kurs, må du hente ut kompetansebeviset på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Dette må gjøres innen tre måneder etter kurset er fullført.

Nedenfor ser du spørsmål som kom inn skriftlig, og svarene på dem:

1. Jeg er rørlegger, men kjørte CE før. Kjører nå av og til, ikke noe fast - må jeg da ta etterutdanning? Eventuelt hvor mye kjøring krever etterutdanning?
Svar: Så lenge du utfører godstransport mot vederlag, kreves yrkessjåførkompetanse. Det vil si at du også må ta etterutdanning for å opprettholde kompetansen. Dette er uavhengig av om du kjører en tur nå og da, eller om du kjører jevnlig.

2. Jeg har hørt om flere som har dratt til for eksempel Polen og tatt kurset der, på en kveld. Blir det godkjent i Norge?
Svar: Du må ha bopel eller arbeide i det landet du tar kurset i. Bor og jobber du i Norge, må du ta etterutdanningen her.

3. Jeg kjører mobilkran. Må jeg ha yrkessjåførkompetanse?
Svar: Når du kjører mobilkran utfører du ikke godstransport og da trenger du heller ikke yrkessjåførkompetanse.

4. Hvis jeg kjører hele uka og tar kurset i helgene, bryter jeg reglene for kjøre- og hviletid da?
Svar: Elever som gjennomfører etterutdanning, er ikke underlagt kjøre- og hviletidsbestemmelsene når de gjennomfører kjøretrening i modul 6. Men regler om arbeidstid vil kunne være gjeldende. Yrkessjåførens arbeidstid er regulert gjennom kjøre- og hviletidsbestemmelsene og arbeidstidsbestemmelsene.

5. Må jeg bruke sjåførkortet når jeg kjører i modul 6?
Svar: Nei, dette regnes som opplæring og er fritatt gjennom kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

6. Jeg krangler med sjefen om kursbetalingen. Kan jeg kreve at han betaler?
Svar: Noen arbeidsgivere betaler, andre gjør det ikke. Dette er ikke regulert gjennom lovverket, men er noe man må bli enige om på hvert enkelt arbeidssted.

7. Må jeg har yrkessjåførkompetanse for å kjøre betongpumpebil?
Svar: En betongpumpebil er ikke inrettet for å utføre godstransport og vil derfor ikke kreve yrkessjåførkompetanse.

8. Jeg kjører langtransport om sommeren. Hvilke regler gjelder for etterutdanning da?
Svar: Det er de samme reglene som gjelder for alle som kjører godstransport mot vederlag; man må ta etterutdanningen hvert femte år, uavhengig av hvor ofte eller sjelden man kjører.

9. Hvor kan jeg ta etterutdanningskurset?
Svar: Oversikt over alle godkjente læringssteder finner du her på Statens vegvesen sine hjemmesider.

10. Hvor mye koster etterutdanningskurset?
Svar: Det avhenger av kursarrangøren så det er ikke mulig å si noen eksakt pris.

11. Trenger en sjåfør på en betongpumpebil yrkessjåførkompetanse/etterutdanningskurs?
Svar: En betongpumpebil er ikke bygd for å transportere gods med. Ergo kommer den ikke innunder kravet for yrkessjåførkompetanse. En vanlig betongbil derimot utfører godstransport.

12. Er massetransport også godstransport?
Svar: Ja, derfor krever transport av stein og grus yrkessjåførkompetanse.

13. Hva skjer hvis jeg blir stoppet uten å ha gjennomført etterutdanningskurset innen tidsfristen?
Svar: Det får flere konsekvenser.
A: Du får kjøreforbud
B: Du blir anmeldt
C: Du får en bot. Bøtesatsene er store, det avhenger av flere momenter.Det verserer imidlertid tall på opp mot 15 000,-.

14. Førerkortet mitt for buss/lastebil med henger går ut 20.2.2018, jeg har klassene A-BE-CE-DE. Når må jeg ta etterutdanningen for å kunne fortsette å utføre godstransport mot vederlag?
Svar: For ditt vedkommende må du gjennomføre kurs for persontransport innen 31.12.2014 og for godstransport 10.09.2016.

15. Er litt usikker ift når jeg må ta etterutdanning: Enkelte plasser har jeg lest at jeg ikke trenger det før i 2016, men så har jeg forstått det sånn at alle må ha det innen 2014! Hva er så riktig? Mitt førerkort for tungbil går ut 23.05.2016.
Svar: For ditt vedkommende må du ta etterutdanningskurs for godstransport innen 23.05.2016 og for persontransport innen 31.12.2014.