I dag, mandag 5. november, er det høring i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, i forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2013. Fra NLF stiller administrerende direktør Geir A. Mo, forbundsleder Per Madsen og avdelingssjef for næringspolitikk Terje Grytbakk. NLF deltar i samtidig høringsrunde og felles spørsmålsrunde sammen med NHO, NHO Logistikk og transport, Virke, Maskinentreprenørenes Forbund, Byggenæringens landsforening, Norsk Industri og Norges Skogeierforbund.

NLF har ti minutter til rådighet, og dette er noen av hovedpunktene som skal kommenteres:

- NLF etterlyser midler til å fjerne vedlikkeholdsetterslepet på norske veier
- Det må komme tydliegere frem hvor mange midler og hvilke planer Statens vegvesen har for bygging av døgnhvileplasser
- Rabattsatsen på storbrukerkortet, som er et betalingskort på ferjer, må endres til 50 %
- NLF er positive til effektivisering av utekontrollen, og ser gjerne enda flere tiltak som kan gjøre kontrollene mer målrettede
- Bruken av bompengefinansiering har gått for langt
- NLF vil se en dato for når kravet om obligatorisk brikk for alle kjøretøyer over 7,5 tonn er på plass

I tillegg til disse kommentarene vil NLF også orientere transport- og kommunikasjonskomiteen kort om lovlig og ulovlig kabotasje, uverdige lønns- og arbeidsforhold for utenlandske lastebileiere og deres sjåfører, samt lav standard, langsom utbygging og forfeilet finansiering av det norske riksvegnettet. Dette er punkter som NLF presenterte for finanskomiteen tidligere i høst, men som er viktig for at også transport- og kommunikasjonskomiteen skal å se at det er avgjørende med like konkurransevilkår i næringen.