NLF sine medlemmer har mange krav i en hektisk hverdag. En av dem er å sørge for at kjøre- og hviletidsbestemmelsene blir opprettholdt for alle bilene. Da trenger man steder hvor man kan stå i fred og ro, føle seg trygg og at grunnleggende sanitærforhold er på plass. Det er imidlertid et problem for norske transportører å finne skikkelige hvileplasser.

På hvileplassen Støkkensletta utenfor Oslo i Ås kommune er det utfordrende om dagen. Denne plassen er blitt gjort om til ren oppstillings- og omlastingsplass for utenlandske transportører, hovedsakelig østeuropeere. Her er det fullt; opptil 50 trailere om gangen som venter på kabotasjeoppdrag, returlast, de laster om osv. De hygieniske forholdene er elendige; toalettet ble ribbet for utstyr i høst så man kan jo tenke se hvordan det er ute i buskene rundt der. Det er også meldt tilbake fra flere medlemmer at å stå oppstilt der fort kan føre med seg tyverier. Så utfordringen er at NLFs medlemmer ikke kan bruke denne hvileplassen.
Støkkensletta.JPG
Støkkensletta 21. desember, 2011. Foto: Trond E. Hanssen

NLF jobber aktivt med dette om dagen, både på kort og lang sikt. Det er en balansegang siden det som foregår på Støkkensletta og andre rasteplasser ikke umiddelbart er ulovlig, det er offentlige instanser som må inn her for å avdekke eventuelle lovbrudd på f.eks. kabotasjereglene. Vi er heller ikke eier av tomta. Derfor må vi passe på å bruke ”riktig skyts” når vi jobber med dette slik at norske transportører får opprettholdt sine rettigheter.
21+des+kl+13+-++2011+D.JPG

Støkkensletta 21. desember, 2011. Foto: Trond E. Hanssen

NLF har bidratt med mange forslag til Nasjonal Transportplan vedrørende nye døgnhvileplasser. Vi er også i løpende dialog med Vegdirektoratet. I tillegg er NLF sin næringssjef, Terje Grytbakk, med i en nyetablert allianse bestående avfagfolk fra arbeidstaker- og bransjeorganisasjoner. Denne alliansen skal samarbeide med Statens vegvesen om utviklingen av døgnhvileplasser.